HOME COVER GIRL GALLERY VDO BE LAW_ WEB BOARD
 
คะแนนการประกวดเพลงแรก Bosotn Thai KARAOKE Contest 2010 ประเภท ลูกทุ่ง หมอลำ สุนทรภรณ์
หมายเหตุ: คะแนนนี้แสดงไว้เพื่อ ให้ผู้เข้าประกวดใช่ในการปรับปรุงแก้ไขในการ ประกวดครั้งต่อไป ผู้เข้าประกวดทุนทกท่ายยังมีสิทธิ์เข้ารอบชิงชนะเลิศอยู่ เฉพาะฉะนั้นจะไม่มีการประกาสผลคะแนนในครั้งต่อไป เพียงแต่จะประกาศว่าผู้เข้าประกวดท่านใดได้เข้ารอบบหลังจากผู้เข้าประกวดร้องเพลงที่สองจบลงครบทุกท่านแล้ว...
No. ชื่อเล่น ชื่อ นามสกุล น้ำเสียง จังหวะทำนอง Style การแสดงออก เครื่องแต่งกาย รวม
B35 หนิง สายธาร ประสงค์ความดี            
      เปิดใจสาวแต 25 25 25 20 5 100
        24 24 24 20 5 97
        25 25 25 20 5 100 297
        74 74 74 60 15   297
         
B23 หล้า ปราณี ศรีคำ            
      ซำบายดีที่คานทอง 24 24 25 20 5 98
        22 23 23 20 5 93
        25 23 24 20 5 97 288
        71 70 72 60 15   288
B14 กุล สิริพร พุ่มพวง            
      สยามเมืองยิ้ม 24 24 24 18 4 94
        22 22 23 18 4 89
        25 24 24 20 5 98 281
        71 70 71 56 13   281
B17 ชัย ศรีวิชัย แสงสมบัติ            
      ยาใจคนจน 24 24 24 17 3 92
        23 23 24 18 4 92
        24 23 24 17 4 92 276
        71 70 72 52 11   276
B2 ลูกเกด ชลดา โกลแบรนสัน            
      ดาวเรื่องดาวโรย 22 24 23 19 5 93
        22 21 22 19 5 89
        21 23 23 20 5 92 274
        65 68 68 58 15   274
B15 Pop สุวัฒนา ชาหา            
      รักเก่าที่บ้านเกิด 22 23 23 16 5 89
        24 24 24 18 5 95
        22 22 22 16 5 87 271
        68 69 69 50 15   271
B36 หลุยส์ หลุยส์ บอสตัน            
      น้ำตาจ่าโท 22 22 22 18 4 88
        22 22 22 17 5 88
        22 21 21 20 5 89 265
        66 65 65 55 14   265
B13 กล้า กล้า ศรีทอง            
      ละครชีวิต 22 23 22 17 4 88
        22 21 22 17 5 87
        21 23 21 18 5 88 263
        65 67 65 52 14   263
B19 ลูกปลา ลักขณา ศรีแววเนตร            
      คนใกล้เมื่อไกลบ้าน 21 23 21 15 3 83
        22 21 22 17 4 86
        20 24 21 14 5 84 253
        63 68 64 46 12   253
B24 Tim ภัคพล ลิ้มภักดี            
      มนต์รักลูกทุ่ง 21 23 21 16 4 85
        21 21 22 17 5 86
        20 21 21 16 4 82 253
        62 65 64 49 13   253
B25 โอ๋ สุวิทย์ จันทรโชค            
      น้องมากับคำใช่ 21 22 21 15 4 83
        22 22 22 17 5 88
        20 21 21 14 5 81 252
        63 65 64 46 14   252
BODY2
HOME COVER GIRL GALLERY VDO BE LAW_ WEB BOARD