ภาพพิธีทอดพระกฐินพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

ณ วัดนวมินทรราชูทิศ 11 พฤศจิกายน 2550

คุณวิไล พรหมเพ็ญ และ คุณคิม เวลส์ แอทคินซัน ประธาน ในพิธี

-เชิญ ชม ภาพชุดที่ 1 กล่องที่ 1

-เชิญ ชม ภาพชุดที่ 2 กล่องที่ 2

-เชิญ ชม ภาพชุดที่ 3 กล่องที่ 3