-บรรยากาศ และ แขกผู้ร่วมงาน 1

-บรรยากาศ และ แขกผู้ร่วมงาน 2

-น้กร้อง นักแสดงในงาน 1

-น้กร้อง นักแสดงในงาน 2

-น้กร้อง นักแสดงในงาน 3

-ประกวดธิดาบอสตัน 1

-ประกวดธิดาบอสตัน 2

-วงอะคูสติค และวง TTB

One Night in Boston love my nation บุญคุณแผ่นดิน
November 27, 2008