B e P a r t y
โดย
Be! Variety
-แฟชั่นโชว์ ชุด A
-แฟชั่นโชว์ ชุด B
-แฟชั่นโชว์ ชุด C
-แฟชั่นโชว์ เดินรอบสุดท้าย
-เบืิ้องหลัง แฟชั่นโชว์
 
!!ศิลปินร่วมงาน คุณน้อยโพธิงาม และ คุณญา ญ่าหญิง
!!มายากล โดย Bus
!!แขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมในงาน